logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

گعده

SafeZone > گعده

ساختار گعده، هم نشینی هایی است که درباره موضوعی تخصصی به گفتگو می‌پردازیم.

گعده طرح مینیاتور شده از کنفرانس معروف TED می باشد که علاوه بر مطرح شدن نکات به روز و کاربردی این صنعت. ناظر و شنونده نظرات دیگران حول بحث هر گعده می‌باشیم.

شرکت کنندگان با اعلام از چند روز قبل می‌توانند در این گفتمان شرکت کرده و در 10 دقیقه ایی که در اختیار دارند مباحث مورد نظر خود را درباره موضع مشخص شده بیان نمایند.

خانه کارمان همراه گروه ما در برگزاری این گعده‌هاست.